Sunday, 6 November 2011

Zaman Neozoikum (Zaman Kenozoikum)

Revisi : 23 April 2013


Zaman Neozoikum  diperkirakan  berusia 60 juta tahun yang lalu. Saat itu keadaan bumi sudah semakin memungkinkan untuk mendorong munculnya makhluk hidup lainnya seperti binatang menyusui, sejenis kera dan monyet.

Setelah musnahnya dinosaurus, sekitar ± 65 juta tahun yang lalu, dimulailah zaman Neozoikum (zaman kehidupan baru) yang  dikenal juga sebagai zaman Cenozoikum. Kehidupan berevolusi kearah apa yang kita kenal sekarang.
 
Zaman ini terbagi menjadi dua zaman (epoch = masa), yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman Tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun yang ditandai dengan munculnya beragam jenis binatang menyusui (mamalia). Zaman tersier terbagi menjadi zaman Pliosen, Miosen, Oligosen. Eosen, Paleosen.  

Zaman Kuarter berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, yang ditandai dengan munculnya manusia purba. Zaman kuarter sendiri juga terbagi menjadi zaman Holocen (Holosin) dan zaman pleistocen. Era Pleitosen (deluvium) atau Zaman Es berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang ditandai dengan adanya manusia purba.

Zaman pleistosen ditandai dengan meluasnya lapisan es di kedua kutub Bumi (zaman glacial) dan zaman ketika es kembali mencair (zaman interglacial). Zaman pleistosin berakhir sekitar 10.000 tahun Sebelum Masehi kemudian diiringi Zaman Holosen atau Zaman Alluvium yang berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu.

No comments:

Post a Comment